Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ισχύει από 28 Οκτωβρίου 2023

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για την εταιρεία Ακριβή Χατζηϊωάννου (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»). 

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

1.1 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται:

(α) Τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει για την εγγραφή σας στις προσφερόμενες υπηρεσίες (για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιεχόμενο επικοινωνίας ή/και σχόλια σε αναρτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας),

(β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα (διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης)

1.2 Σκοποί Επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) Την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας μας, την επικοινωνία μαζί σας (κατόπιν της εκ μέρους σας υποβολής φόρμας επικοινωνίας, ή/και εγγραφής στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας – newsletter, ή/και εγγραφής στη ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) που παρέχεται δωρεάν στην ιστοσελίδα μας).

(β)  Την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (αριθμό επισκεπτών) και της αλληλεπίδρασης των χρηστών, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα σε αυτή.

(γ) Την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

1.3 Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μία από τις ακόλουθες:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης (για παράδειγμα, σε περίπτωση που λάβετε τις υπηρεσίες μας).

(β) η συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, σε περίπτωση που ζητήσετε να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ή το e-book).

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

1.4 Ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες την επεξεργασία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους, ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την παροχή των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω σύμβασης μαζί τους ότι ενεργούν μόνο βάσει εντολών και υποδείξεών μας, συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.  

1.5 Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που μπορεί να αποθηκευθούν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενημέρωση για τα cookies που εμφανίζεται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να δείτε ποια είναι, πώς χρησιμοποιούνται  και πώς μπορείτε να εμποδίσετε ή διαγράψετε την αποθήκευση των μη αναγκαίων από αυτά στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

1.6 Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα.

2. Χρόνος Τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η  Εταιρεία δεν θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ότι απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Για παράδειγμα:

 (α) Σχόλιά σας που ενδεχομένως πραγματοποιήσετε σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις που αναρτάμε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της ανάρτησής σας (για παράδειγμα όνομα, ημερομηνία και ώρα ανάρτησης κλπ) θα διατηρηθούν μέχρι  1) να καταργήσετε το σχόλιο ή 2) να αφαιρέσουμε εμείς την ανάρτηση ιστολογίου, οποιοδήποτε συμβεί πρώτο. Αν θέλετε να διαγραφούν το σχόλιο και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας, στα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που αναφέρονται κατωτέρω, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σχολιάσατε.

(β) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε ζητήσει να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά δελτία επικοινωνίας (newsletters) ή που έχετε δηλώσει για τους σκοπούς λήψης του ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook) θα αποθηκευτεί μέχρι να ζητήσετε να απεγγραφείτε μέσω των σχετικών συνδέσμων (unsubscribe) που περιέχονται σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε.

3. Μέτρα προστασίας

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας.

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτής του ιστοσελίδας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

4. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρεται κατωτέρω:

  • Δικαίωμα πρόσβασης
  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα στη φορητότητα

Σημειώνεται ότι δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς προώθησης (συμπεριλαμβανομένων των newsletters και του e-book), τα οποία αποστέλλονται βάσει της συγκατάθεσης που έχετε παράσχει, μπορείτε να αποσύρετε την εν λόγω συγκατάθεση μέσω των συνδέσμων απεγγραφής (unsubscribe) που περιέχονται σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε περίπτωση είστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που μοιράζεστε δημόσια σε αναρτήσεις/σχόλια που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Προτείνουμε να αποφύγετε την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων στο πεδίο σχολίων που δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

5. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η: Ακριβή Χατζηϊωάννου 

Έδρα: Σοφοκλή Βενιζέλου 149, Χαλάνδρι, Αθήνα, 

email: info@moryaakrivi.com & moryaakrivi@gmail.com 

6. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν έχει υποχρέωση για διορισμό Data Protection Officer, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

7. Αλλαγές στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μας

Αυτή η πολιτική προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Σε περίπτωση αλλαγής θα ενημερώσουμε τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου

8. Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για ζητήματα/παράπονα που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/).